Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs i nabór wniosków w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK PIB. Konkurs przebiegać będzie w dwóch edycjach. Wnioski o dofinansowanie projektów w pierwszej edycji można składać do 30 czerwca 2019 r.

Celem konkursu  jest wyłonienie i dofinansowanie projektów służących bezpiecznemu i twórczemu wykorzystywaniu nowych technologii w edukacji informatycznej społeczeństwa. Konkurs przebiegać będzie w dwóch edycjach, o podtytułach:
• Edycja I — Społeczne i edukacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa.
• Edycja II — Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł. w ramach każdej edycji konkursu. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (pełnoletnie) i prawne oraz publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe. Termin składania wniosków do I edycji mija 30 czerwca 2019 r.

Zasady konkursu oraz wnioski do pobrania znajdziecie na stronie NASK.PL