Z Propsy PR współpracowałam przy przygotowaniu konferencji „IBA Warszawa 2030”. Dzięki doświadczeniu tego zespołu udało się opracować spójny i zrozumiały przekaz na temat nieznanego w Polsce instrumentu planistycznego, jakim jest IBA (Internationale Bauaustellung). Opracowana przez Propsy PR komunikacja przyczyniła się do dużego zainteresowania konferencją i wysokiej frekwencji. Uczestniczyłam także w indywidualnym szkoleniu dot. wystąpień publicznych. Pozwoliło mi to na lepsze opanowanie techniki prezentacji, a także poznałam metody redukcji stresu przed publicznymi wystąpieniami.