Propsy PR jest agencją, która rozumie potrzeby klienta oraz specyfikę jego pracy i reaguje na nie w sposób elastyczny, szybki i skuteczny. Jej pracowników cechuje obowiązkowość i terminowość. Dzięki temu współpraca przebiegała sprawnie i harmonijnie. Podczas realizacji projektu fundacja mogła liczyć na pełne wsparcie Propsy PR. Dzięki tej współpracy zanotowaliśmy również wzrost publikacji o fundacji w mediach ogólnokrajowych, branżowych i lokalnych. Polecam współpracę z agencją Propsy PR każdej organizacji, która chciałaby podnieść jakość i efekty swoich działań komunikacyjnych.