Elastyczne reagowanie, posiadana wiedza i doświadczenie, a także wykwalifikowany zespół agencji Propsy PR pozwolił nam rzetelne i dokładne przygotować wydarzenia, za które byliśmy odpowiedzialni. Agencja Propsy PR służyła doradztwem w zakresie prowadzenia komunikacji zewnętrznej oraz budowania relacji w stosunku do grup docelowych. Przygotowane, przeprowadzone i w pełni zrealizowane działania agencji odznaczały się wysoką efektywnością. Bardzo dobra współpraca agencji Propsy PR z WiseEuropa w znacznym stopniu miała wpływ na skuteczne zrealizowanie celów naszej fundacji.