Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

Kierownik Działu Edukacji

Trener, ekspert w dziedzinie hydrologii i gospodarki wodnej. Kieruje działaniami m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej i środowiskowej. Od lat promuje wdrażanie metod badawczych w edukacji szkolnej. Jednym z głównych zainteresowań jest upowszechnianie technologii systemów informacji geograficznej (GIS).

Zakres tematyczny: 

● systemy informacji geograficznej/geoinformacja, technologie przestrzenne, pozyskiwanie i gromadzenie danych o obiektach w przestrzeni

● hydrologia, gospodarka wodna

● zarządzanie środowiskiem, kształtowanie świadomości ekologicznej

● edukacja przyrodnicza, środowiskowa, tworzenie programów edukacyjnych

● nowoczesne technologie w nauczaniu o środowisku, interdyscyplinarne badania środowiska

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik