Oferta – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

OFERTA

PUBLIC RELATIONS

• Relacje z mediami
• E-PR
• Rzecznictwo
• Obsługa medialna wydarzeń
• Public affairs
• Budowanie marki osobistej

SOCIAL MEDIA

• Audyt
• Szkolenia
• Prowadzenie kampanii reklamowych
• Prowadzenie kont i profili

 

 

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

• Doradztwo wizerunkowe
• Scenariusze kryzysowe
• Obsługa kryzysu

 

STRATEGIE

• Strategia komunikacji
• Strategia social media
• Brief strategii PR

KAMPANIE SPOŁECZNE

• Kampanie społeczne
• Kampanie informacyjne
• Kampanie edukacyjne
• Kampanie 1 proc.
• Doradztwo w zakresie przeprowadzenia ofertowania
• Doradztwo strategiczne

SZKOLENIA

Eksperci PROPSY PR przeprowadzili już kilkadziesiąt szkoleń takich jak np.:

1. Szkolenie: Komunikacja z mediami

Szkolenie “Komunikacja z mediami” zakłada część teoretyczną wyjaśniającą tajniki pracy dziennikarzy, praktyki w branży medialnej i pokazującą sytuację polskich mediów, oraz praktyczną polegającą na szlifowaniu umiejętności w budowaniu i utrzymaniu relacji z mediami. 

2. Szkolenie: Jak mówić o naszych wartościach?

Organizacje pozarządowe czy jednostki samorządowe działające przy trudnych tematach dot. wykluczenia społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, przejrzystości państwa, popularyzacji badań naukowych mają często dylemat, jak skutecznie mówić o swoich wartościach. Podczas szkolenia podejmujemy temat wyboru odpowiedniego języka, argumentacji, formułowania treści i uatrakcyjnienia tematu.

3. Szkolenie: Komunikacja z biznesem

Szkolenie dla członków organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej zakłada przekazanie podstawowej wiedzy oraz praktycznych wskazówek ułatwiających nawiązanie oraz utrzymanie relacji z biznesem. Tak trudna umiejętność poszukiwania partnerów biznesowych jest dziś jedną z bardziej pożądanych cech wśród pracowników trzeciego sektora czy administracji publicznej. Z drugiej strony biznes chciałby móc zaoferować coś znacznie więcej niż tylko finansowe wsparcie. Dobre relacje z biznesem zapewniają nie tylko wsparcie finansowe, ale także budują sieć sprzymierzeńców, partnerów oraz przyjaciół, z której skorzystać w przyszłości można będzie w wielu innych obszarach.

4. Szkolenie: Trening wystąpień publicznych

Wystąpienia publiczne to sztuka nie tylko sprawnego formułowania swoich myśli, wiedzy i przekazu, ale także opanowania stresu, swojego ciała oraz dobrego poruszania się po scenie. Podczas praktycznego szkolenia uczestnicy przedstawiają swoje 3-5 minutowe wystąpienia, a eksperci PROPSY PR przekazują do nich informacje zwrotne (zarówno do treści, jak i formy przekazu), konstruktywną krytykę i przedstawiają warte zapamiętania wskazówki na przyszłość. Szkolenie zakłada część teoretyczną przeplataną wystąpieniami uczestników. 

5. Szkolenie: Komunikacyjna rozgrzewka dla kobiet

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji miękkich kobiet, zarówno pracujących zawodowo oraz tych, które planują wejść na rynek pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny, jest prowadzone metodą warsztatową, ale zawiera również elementy teorii opartej na badaniach pokazujących, że udział kobiet w życiu publicznym jest niewielki. Eksperci PROPSY PR chcą zmienić tę sytuację poprzez wzmocnienie i promowanie kobiet w przestrzeni publicznej, dając im jednocześnie możliwość trenowania umiejętności miękkich. Szkolenie zakłada część teoretyczną przeplataną wystąpieniami uczestniczek. 

6. Szkolenie: Budowanie marki organizacji

Organizacje pozarządowe działające przy ważnych tematach społecznych m.in. dotyczących wykluczenia społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, przejrzystości państwa, popularyzacji badań naukowych i innych, często zapominają o tym, jak istotnym elementem w profesjonalizacji ich działań jest dbanie o markę organizacji, której poprawne budowanie, umożliwia efektywne realizowanie celów statutowych, komunikacyjnych czy fundraisingowych, co umożliwia lepszą rozpoznawalność organizacji na zewnątrz. Podczas szkolenia, które obejmie elementy teorii z praktyką, uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania marki organizacji na poziomie codziennych aktywności pracowników i trenerów współpracujących z organizacją. Szkolenie umożliwi nie tylko zgłębienie wiedzy na temat profesjonalnego sposobu budowania marki organizacji, ale także zdobycie podstawowych kompetencji z zakresu wystąpień publicznych.  

7. Szkolenie: Budowanie marki osobistej – w mediach społecznościowych i tradycyjnych

8. Seminarium: Komunikacja publiczna – jak mówić do biznesu/urzędników/normalsów, aby dobrze nas zrozumieli?”

9. Szkolenie: Organizacja komunikacji

Podczas szkolenia, które obejmie elementy teorii z praktyką, uczestnicy poznają możliwości, sposoby oraz narzędzia do skutecznego organizowania komunikacji. Szkolenie umożliwi nie tylko zgłębienie wiedzy na temat organizowania komunikacji, ale także zdobycie podstawowych kompetencji z zakresu planowania i układania działań komunikacyjnych.  

10. Szkolenie: Prowadzenie kampanii medialnej/informacyjnej

Szkolenie „Prowadzenie kampanii medialnej/informacyjnej” zakłada część teoretyczną wyjaśniającą, w jaki sposób planować i realizować kampanie, by mogły docierać do pożądanych grup odbiorców, oraz praktyczną, pokazującą przykładowe kampanie z Polski i zagranicy.

11. Szkolenie: Język inkluzywny. Jak komunikować się bez uprzedzeń?

Celem szkolenia jest uwrażliwienie pracowniczek i pracowników firm na istotę prowadzenia komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej w sposób inkluzywny. Język inkluzywności, inaczej dostępności, uwzględnia jego dopasowanie do różnorodności płciowej, etnicznej, klasowej, religijnej, geograficznej, kulturowej, a także związanej ze zdolnością fizyczną, psychiczną czy umysłową. Cele szkolenia są spójne z celami zrównoważonego rozwoju (SDGs) tj.: walka z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, równość płci oraz mniej nierówności. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny z elementami networkingu, co sprzyja wymianie doświadczeń uczestników i uczestniczek szkolenia.

12. Szkolenie: Komunikacja w social media

Szkolenie „Komunikacja w social media” zakłada część teoretyczną, wyjaśniającą tajniki kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Linkedin. Opisy działania algorytmów, specyfiki kanałów, praktycznych narzędzi do tworzenia contentu jak i sposobów organizacji pracy przy tworzeniu contentu do SM. Szkolenie zawiera strategiczne tajniki tworzenia i adaptowania komunikacji marki do kanałów sm.

13. Warsztat & Szkolenie: Jak lokalnie wypromować wydarzenie online?

Wydarzenie przeprowadzane w internecie, pod wieloma względami nie różnią się od tego, które odbywa się stacjonarnie. Jednakże ze względu na swoją specyfikę oraz brak bezpośredniego kontaktu z odbiorcami, działania organizacyjne jak i promocyjne, muszą zostać zdefiniowane na nowo. Celem warsztatu oraz szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności planowania e-wydarzeń pod kątem optymalizowania ich promocji, której celem ma być przyciąganie potencjalnych odbiorców wydarzenia. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli także przestrzeń do wymiany swoich doświadczeń w kontekście promocji e-wydarzeń oraz porównania efektów tych samych działań użytych w innych kontekstach lub sytuacjach.

14. Warsztat: Promocja działań z wykorzystaniem audio i wideo

Jak często oglądasz wideo w mediach społecznościowych? Czy lubisz podcasty i audycje radiowe? Nowoczesne elementy promocji to nie tylko słowo pisane, ale także elementy wideo i audio, które w zwłaszcza w mediach społecznościowych robią wielką furorę. Celem warsztatu jest nabycie podstawowych umiejętności technicznych przez uczestników w zakresie nagrywania materiałów na kamerę i dyktafon własnego smarfona lub iPhone do użytku zewnętrznego. Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby nagrywania, właściwego ustawiania kamery, przygotowania wypowiedzi. UWAGA: szkolenie nie przewiduje nauki programów montowania filmów i dźwięków audio.

15. Szkolenie: Reklamy na FB/IG

Szkolenie “Reklamy na FB/IG” zakłada część teoretyczną, w czasie której omówione zostaną podstawowe kwestie związane z promowaniem reklam na platformach Facebook oraz Instagram. 

 

Jeśli z listy powyższych szkoleń nie jesteś w stanie dopasować idealnego dla Twojej organizacji, skontaktuj się z Bartkiem (509 136 768 | bartosz.lopinski@propsypr.pl), który poszuka wspólnie z Tobą szkolenia skrojonego idealnie pod Twoje potrzeby.

 

DORADZTWO & KONSULTACJE

Eksperci PROPSY PR współpracują z organizacjami, firmami, administracją publiczną w zakresie doradztwa i konsultacji wielu zagadnień związanych z szeroko pojętą komunikacją i działaniami rozwojowymi dla pracowników oraz organizacji.

Zakres tematyczny doradztwa & konsultacji to:

• Strategia komunikacji długofalowej
• Strategia komunikacji projektu/wydarzenia
• Komunikacja z mediami
• Relacje z mediami
• Efektywne informacje prasowe
• Kampanie społeczne
• Kampanie edukacyjne
• Kampania 1 procenta
• Marka organizacji
• Budowanie marki osobistej
• Pozycjonowanie eksperckie
• Przemowy publiczne
• Wystąpienia medialne
• Komunikacja wewnętrzna
• Wsparcie komunikacyjne działań fundraisingowych
• Promocja “trudnych tematów” w debacie publicznej
• Komunikacja z biznesem
• Jak komunikować swoje wartości?
• Employer branding
• Wsparcie w kryzysie (komunikacja kryzysowa)
• PR eventów
• E-PR (blogi, media społecznościowe)
• Public Affairs
• Wzmocnienie kompetencji miękkich kobiet

Jeżeli chciałbyś skonsultować coś, czego nie ma na powyższej liście, daj  znać Bartkowi (509 136 768 | bartosz.lopinski@propsypr.pl), a odpowie Ci na ile i w jaki sposób w danym zakresie moglibyśmy Ci pomóc.

 

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

DLACZEGO WARTO?

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik