OFERTA

RELACJE Z MEDIAMI

Tworzenie komunikatów prasowych lub komentarzy (opinii), wysyłka informacji do mediów ogólnopolskich i regionalnych, tradycyjnych lub internetowych, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z dziennikarzami, monitoring mediów i serwisów internetowych (ilościowy i jakościowy), przygotowanie do wystąpień medialnych oraz informacja zwrotna po wystąpieniach, organizacja wydarzeń dla prasy.

PR OSOBISTY

Budowanie marki osobistej kadry zarządzającej, szkolenia medialne, z wystąpień publicznych oraz debat publicznych, warsztaty rozwojowe, strategia marki osobistej.
 

 

STRATEGIA MARKI

Audyt komunikacji, określenie konkurencji i liderów opinii, wskazanie potencjalnych możliwości rozwoju, tworzenie profesjonalnych profili ekspertów, pozycjonowanie w mediach tradycyjnych i społecznościowych, networking, mapowanie wydarzeń.

 

WSPARCIE W KRYZYSIE

Audyt działań PR, wsparcie antykryzysowe dla organizacji i jej członków, określenie strategii działania (metodą warsztatową), wsparcie medialne i kanałach własnych (strona www, media społecznościowe), budowanie i pielęgnowanie siatki wsparcia.

PR EVENTÓW

Wsparcie promocyjne wydarzenia przed, w trakcie i po, zapraszanie i obsługa mediów, live streaming, fotografia, relacja z wydarzenia.

KAMPANIE SPOŁECZNE, EDUKACYJNE LUB INFORMACYJNE

Przygotowanie strategiczne, określenie grup odbiorczych oraz potencjalnych możliwości, komunikaty, realizacja kampanii, nagrywanie materiałów audio, video i tekstu do różnych kanałów dystrybucji.

KAMPANIE 1 PROCENTA

Przygotowanie strategiczne, określenie grup odbiorczych oraz potencjalnych możliwości, komunikaty, realizacja kampanii, nagrywanie materiałów audio, video i tekstu do różnych kanałów dystrybucji.

E-PR

Opracowanie grup odbiorczych i dostosowanie kanałów komunikacji, budowanie oraz prowadzenie profili na kanałach społecznościowych budowanej marki, przygotowanie materiałów tekstowych, audio i video.

DORADZTWO WIZERUNKOWE

Sprofilowane działania zmierzające do popularyzacji i forsowania konkretnych postulatów organizacji. Działania polegające na budowaniu i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy organizacją a decydentami politycznymi oraz otoczeniem biznesowym

PUBLIC AFFAIRS

Działania wspierające budowanie wizerunku organizacji, marki lub osoby, które umożliwią obecność w mediach oraz trwały i pozytywny odbiór społeczny prowadzonych przez nich działań.

DLACZEGO WARTO?