OFERTA

RELACJE Z MEDIAMI

Tworzenie komunikatów prasowych lub komentarzy (opinii), wysyłka informacji do mediów ogólnopolskich i regionalnych, tradycyjnych lub internetowych, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z dziennikarzami, monitoring mediów i serwisów internetowych (ilościowy i jakościowy), przygotowanie do wystąpień medialnych oraz informacja zwrotna po wystąpieniach, organizacja wydarzeń dla prasy.

PR OSOBISTY

Budowanie marki osobistej kadry zarządzającej, szkolenia medialne, z wystąpień publicznych oraz debat publicznych, warsztaty rozwojowe, strategia marki osobistej.
 

 

STRATEGIA KOMUNIKACJI

Audyt komunikacji, określenie konkurencji i liderów opinii, wskazanie potencjalnych możliwości rozwoju, tworzenie profesjonalnych profili ekspertów, pozycjonowanie w mediach tradycyjnych i społecznościowych, networking, mapowanie wydarzeń, badania odbiorców, komunikacja fundraisingowa, tożsamość, archetypy marki etc.

 

WSPARCIE W KRYZYSIE

Audyt działań PR, wsparcie antykryzysowe dla organizacji i jej członków, określenie strategii działania (metodą warsztatową), wsparcie medialne i kanałach własnych (strona www, media społecznościowe), budowanie i pielęgnowanie siatki wsparcia.

PR EVENTÓW

Wsparcie promocyjne wydarzenia przed, w trakcie i po, zapraszanie i obsługa mediów, live streaming, fotografia, relacja z wydarzenia.

KAMPANIE SPOŁECZNE, EDUKACYJNE LUB INFORMACYJNE

Przygotowanie strategiczne, określenie grup odbiorczych oraz potencjalnych możliwości, komunikaty, realizacja kampanii, nagrywanie materiałów audio, video i tekstu do różnych kanałów dystrybucji.

KAMPANIE 1 PROCENTA

Przygotowanie strategiczne, określenie grup odbiorczych oraz potencjalnych możliwości, komunikaty, realizacja kampanii, nagrywanie materiałów audio, video i tekstu do różnych kanałów dystrybucji.

E-PR

Opracowanie grup odbiorczych i dostosowanie kanałów komunikacji,, przygotowanie materiałów tekstowych, audio i video.

SOCIAL MEDIA

Tworzenie oraz prowadzenie profili w kanałach społecznościowych, audyt komunikacji w social mediach, strategia komuniakcji social media.

DORADZTWO WIZERUNKOWE

Sprofilowane działania zmierzające do popularyzacji i forsowania konkretnych postulatów organizacji. Działania polegające na budowaniu i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy organizacją a decydentami politycznymi oraz otoczeniem biznesowym

PUBLIC AFFAIRS

Działania wspierające budowanie wizerunku organizacji, marki lub osoby, które umożliwiają trwały i pozytywny odbiór społeczny prowadzonych przez nich działań. Budowanie i utrzymywanie relacji z decydentami na różnych szczeblach administracyjnych.

SZKOLENIA

Eksperci PROPSY PR przeprowadzili już kilkadziesiąt szkoleń takich jak np.:

1. Szkolenie “Komunikacja z mediami”

Szkolenie “Komunikacja z mediami” zakłada część teoretyczną wyjaśniającą tajniki pracy dziennikarzy, praktyki w branży medialnej i pokazującą sytuację polskich mediów, oraz praktyczną polegającą na szlifowaniu umiejętności w budowaniu i utrzymaniu relacji z mediami. 

2. Szkolenie “Jak mówić o naszych wartościach?”

Organizacje pozarządowe czy jednostki samorządowe działające przy trudnych tematach dot. wykluczenia społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, przejrzystości państwa, popularyzacji badań naukowych mają często dylemat, jak skutecznie mówić o swoich wartościach. Podczas szkolenia podejmujemy temat wyboru odpowiedniego języka, argumentacji, formułowania treści i uatrakcyjnienia tematu.

3. Szkolenie “Komunikacja z biznesem”

Szkolenie dla członków organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej zakłada przekazanie podstawowej wiedzy oraz praktycznych wskazówek ułatwiających nawiązanie oraz utrzymanie relacji z biznesem. Tak trudna umiejętność poszukiwania partnerów biznesowych jest dziś jedną z bardziej pożądanych cech wśród pracowników trzeciego sektora czy administracji publicznej. Z drugiej strony biznes chciałby móc zaoferować coś znacznie więcej niż tylko finansowe wsparcie. Dobre relacje z biznesem zapewniają nie tylko wsparcie finansowe, ale także budują sieć sprzymierzeńców, partnerów oraz przyjaciół, z której skorzystać w przyszłości można będzie w wielu innych obszarach.

4. Szkolenie “Trening wystąpień publicznych”

Wystąpienia publiczne to sztuka nie tylko sprawnego formułowania swoich myśli, wiedzy i przekazu, ale także opanowania stresu, swojego ciała oraz dobrego poruszania się po scenie. Podczas praktycznego szkolenia uczestnicy przedstawiają swoje 3-5 minutowe wystąpienia, a eksperci PROPSY PR przekazują do nich informacje zwrotne (zarówno do treści, jak i formy przekazu), konstruktywną krytykę i przedstawiają warte zapamiętania wskazówki na przyszłość. Szkolenie zakłada część teoretyczną przeplataną wystąpieniami uczestników. 

5. Szkolenie “Komunikacyjna rozgrzewka dla kobiet”

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji miękkich kobiet, zarówno pracujących zawodowo oraz tych, które planują wejść na rynek pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny, jest prowadzone metodą warsztatową, ale zawiera również elementy teorii opartej na badaniach pokazujących, że udział kobiet w życiu publicznym jest niewielki. Eksperci PROPSY PR chcą zmienić tę sytuację poprzez wzmocnienie i promowanie kobiet w przestrzeni publicznej, dając im jednocześnie możliwość trenowania umiejętności miękkich. Szkolenie zakłada część teoretyczną przeplataną wystąpieniami uczestniczek. 

a także:

6. Szkolenie “Budowanie marki organizacji”
7. Szkolenie “Budowanie marki osobistej – w mediach społecznościowych i tradycyjnych”
8. Seminarium “Komunikacja publiczna – jak mówić do biznesu/urzędników/normalsów, aby dobrze nas zrozumieli?”

Jeśli z listy powyższych szkoleń nie jesteś w stanie dopasować idealnego dla Twojej organizacji, skontaktuj się z Bartkiem (509 136 768 | bartosz.lopinski@propsypr.pl), który poszuka wspólnie z Tobą szkolenia skrojonego idealnie pod Twoje potrzeby.

 

DORADZTWO & KONSULTACJE

Eksperci PROPSY PR współpracują z organizacjami, firmami, administracją publiczną w zakresie doradztwa i konsultacji wielu zagadnień związanych z szeroko pojętą komunikacją i działaniami rozwojowymi dla pracowników oraz organizacji.

Zakres tematyczny doradztwa & konsultacji to:

• Strategia komunikacji długofalowej
• Strategia komunikacji projektu/wydarzenia
• Komunikacja z mediami
• Relacje z mediami
• Efektywne informacje prasowe
• Kampanie społeczne
• Kampanie edukacyjne
• Kampania 1 procenta
• Marka organizacji
• Budowanie marki osobistej
• Pozycjonowanie eksperckie
• Przemowy publiczne
• Wystąpienia medialne
• Komunikacja wewnętrzna
• Wsparcie komunikacyjne działań fundraisingowych
• Promocja “trudnych tematów” w debacie publicznej
• Komunikacja z biznesem
• Jak komunikować swoje wartości?
• Employer branding
• Wsparcie w kryzysie (komunikacja kryzysowa)
• PR eventów
• E-PR (blogi, media społecznościowe)
• Public Affairs
• Wzmocnienie kompetencji miękkich kobiet

Jeżeli chciałbyś skonsultować coś, czego nie ma na powyższej liście, daj  znać Bartkowi (509 136 768 | bartosz.lopinski@propsypr.pl), a odpowie Ci na ile i w jaki sposób w danym zakresie moglibyśmy Ci pomóc.

 

DLACZEGO WARTO?