KORZYŚCI

Wzrost rozpoznawalności (ułatwia pozyskanie funduszy, wzrost zainteresowania wśród odbiorców oraz decydentów)


Zażegnanie kryzysu (szansa na szybsze wyjście z kryzysu obronną ręką)


Nagłośnienie ważnego społecznie tematu (poinformowanie o akcji opinię publiczną – w tym decydentów i potencjalnych fundatorów)


Wpływ społeczny na postawy obywateli oraz polityków

PUBLIC RELATIONS TO INWESTYCJA

Reklama vs. czas antenowy

Sponsoring vs. pozycjonowanie eksperckie


Lobbying vs. transparentne promowanie rozwiązań


Marketing vs. monopolizacja tematu w mediach


Coaching vs. wsparcie zawodowe


Monitoring mediów vs. jakościowe analizy obecności w mediach


Zakup kontaktów do mediów vs. stałe relacje z mediami

ADRESACI

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, ruchy społeczne, izby gospodarcze, izby pracodawców, instytucje edukacyjne i naukowe, związki zawodowe)


Zarządy organizacji


Dyrektorzy działów fundrisingu, rekrutacji, marketingu oraz rzecznicy prasowi


Biznes zainteresowany działaniami komunikacyjnymi opartymi o CSR

NASZA OFERTA