Polityka prywatności – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Polityka Prywatności w Serwisie internetowym

 

1. Definicje

Administrator – Propsy PR non for profit sp. z o.o. ul. Królowej Aldony 9/1, 03-928 Warszawa

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w systemie informatycznym lub poza nim, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.propsypr.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcji Serwisu opisanych w Polityce.

 

2. Dane kontaktowe Administratora.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

Propsy PR non for profit sp. z o. o.
ul. Królowej Aldony 9/1
03-928 Warszawa
e-mail: propsy@propsypr.pl

 

3. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do działania funkcji Serwisu wykorzystywanych przez Użytkownika, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie;

b) w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem;

W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

c) w celach analitycznych, polegających na prowadzeniu analizy aktywności Użytkownika na stronie internetowej

W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również pliki cookies związane z marketingiem i celami analitycznymi partnerów Administratora, a także wtyczki mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat wspomnianych plików znajdziesz poniżej. Możesz zmienić swoje ustawienia w zakresie plików cookies w sposób opisany w pkt. 9 poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

4. Formularz kontaktowy

1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

2. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegająca na komunikacji z Użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

5. Newsletter

1. W celu świadczenia usług Newslettera, Administrator pozyskuje od osób zainteresowanych tą usługą, imię oraz adres e-mail, na który wysyłane są informacje handlowe dotyczące m.in. usług, wydarzeń, produktów lub innych działań istotnych z punktu widzenia Administratora.

2. Użytkownik zainteresowany otrzymywaniem Newslettera może dodatkowo podać takie dane jak nazwa swojej organizacji oraz numer telefonu. Dane te będą przetwarzane w celach marketingowych w szczególności w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia Użytkownikowi oferty Administratora. Podanie nazwy organizacji służy personalizacji oferty.

3. Zamówienie i potwierdzenie subskrypcji Newslettera odbywa się poprzez:

a).wprowadzenie swojego imienia oraz adresu mailowego w Serwisie (opcjonalnie nazwy organizacji oraz numeru telefonu)

b). wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi na adres mailowy wskazany przez Użytkownika wiadomości elektronicznej zawierającej informacje handlowe w postaci newslettera

c) wciśnięcie przycisku „Zapisz się”

4. Kliknięcie przycisku „Zapisz się” powoduje, że na wskazany przez Użytkownika adres mailowy wysłany zostaje link potwierdzającego rejestrację. Kliknięcie wspomnianego linku powoduje dodanie adresu e-mail do listy adresatów Newslettera i ostatecznie zapisanie się na Newslettera.

5. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, imienia Użytkownika oraz adresu e-mail Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Brak podania tych danych uniemożliwia przesyłanie takich informacji.

6. Podanie danych w postaci numeru telefonu oraz nazwy organizacji jest w pełni dobrowolne. Podanie wspomnianych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny z Użytkownikiem w celu przedstawienia mu oferty handlowej Administratora.

7. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony do momentu rezygnacji przez Użytkownika z jego subskrypcji.

8. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelkie aktywności Użytkownika związane z przesłanymi do niego emailami tj. datę i godzinę otwarcia wiadomości, aktywacji, wypisania się.

9. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji subskrypcji należy kliknąć link rezygnacji umieszczony w stopce maila wysłanego w ramach usługi Newslettera.

10. Wycofanie zgody na kontakt telefoniczny możliwe jest poprzez przesłanie na adres e-mail: propsy@propsypr.ploświadczenia o cofnięciu zgody.

11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zapisanie się na Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celach przedstawienia oferty za pośrednictwem telefonu jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie takich danych jak numer telefonu i nazwa organizacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

13. Podstawą prawną uprawniającą Administratora do przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych za pośrednictwem maila i kontaktowania się z nim w celu przekazania swojej oferty za pośrednictwem telefonu jest zgoda wyrażona zgodnie z art.10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

6. Media społecznościowe

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin).

2. Do przetwarzania danych dochodzi w momencie, w którym Użytkownik, za pośrednictwem Facebooka/Twittera/Linkedin będzie podejmowała aktywność na jednym z profili np. poprzez polubienie profilu, obserwowanie profilu, wysyłanie wiadomości za pośrednictwem profilu czy komentowanie opublikowanych przez Administratora postów.

3. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu jego działalności.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o własnej działalności i jej promowaniu.

 

7. Pliki cookie oraz podobna technologia

1. Serwis korzysta z plików cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.

2. Pliki cookie nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko). Niektóre informacje zebrane przez pliki cookie są jednak traktowane jako dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

3. Niektóre pliki cookie są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu tzw. pliki niezbędne. Serwis bez nich nie będzie poprawnie działać, stąd zgoda Użytkownika na ich wykorzystywanie nie jest wymagana. Pliki cookie niezbędne są domyślnie zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Inne pliki cookie (np. matketingowe, analityczne) są opcjonalne, a ich użycie wymaga zgody Użytkownika.

Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:

 

Plik: CookieConsent
Rodzaj: HTTP
Ważność: 1 rok
Cel: przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny
Rodzaj: niezbędny

 

Plik: _ga
Rodzaj: HTTP
Ważność: 2 lata
Cel: rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.
Rodzaj: analityczny

 

Plik: _gat
Rodzaj: HTTP
Ważność: 1 dzień
Cel: używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań.
Rodzaj: analityczny

 

Plik: _gid
Rodzaj: HTTP
Ważność: 1 dzień
Cel: rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.
Rodzaj: analityczny

 

8. Narzędzia i pliki cookie stosowane przez partnerów Administratora

1. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz inne narzędzia mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem partnerów m.in. dla celów analitycznych, marketingowych (w tym profilowania). Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych partnerów, aby poznać szczegółowe zasady korzystania ze stosowanych przez nich rozwiązań.

2. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat tych narzędzi:

a) Google Analytics – polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki Google Analytics:

 

Plik: collect
Rodzaj: Pixel
Ważność: sesja
Cel: służy do wysyłania do Google Analytics danych o urządzeniu i zachowaniu użytkownika. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.
Rodzaj: analityczny

 

 

Plik: _ga
Rodzaj: HTTP
Ważność: 2 lata
Cel: rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.
Rodzaj: analityczny

 

 

Plik: _gat
Rodzaj: HTTP
Ważność: 1 dzień
Cel: używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań.
Rodzaj: analityczny

 

 

Plik: _gid
Rodzaj: HTTP
Ważność: 1 dzień
Cel: rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.
Rodzaj: analityczny

 

 

b) Twitter – polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://twitter.com/en/privacy

W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki Twittera:

 

Plik: i/jot
Rodzaj: Piksel
Ważność: sesja
Cel: ustawia unikalny identyfikator użytkownika, który umożliwia reklamodawcom
zewnętrznym kierowanie reklamy do użytkownika za pomocą odpowiedniej reklamy. Ta
usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, co ułatwia
licytowanie reklamodawców w czasie rzeczywistym.
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: __widgetsettings
Rodzaj: HTML
Ważność: stała
Cel: gromadzi dane na temat zachowań użytkowników i interakcji w celu optymalizacji
witryny i lepszego dopasowania reklamy na stronie.
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: local_storage_support_test
Rodzaj: HTML
Ważność: stała
Cel: jest używany w kontekście funkcji lokalnego przechowywania w przeglądarce. Ta funkcja umożliwia szybsze ładowanie strony internetowej poprzez wstępne ładowanie określonych procedur.
Rodzaj: niezbędny

 

 

c) Youtube – polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://policies.google.com/privacy

W Serwisie są wykorzystywane następujące pliki:

 

Plik: GPS
Rodzaj: HTTP
Ważność: 1 dzień
Cel: rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie na podstawie lokalizacji GPS.
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: VISITOR_INFO1_LIVE
Rodzaj: HTTP
Ważność: 179 dni
Cel: próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami na YouTube.
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: YSC
Rodzaj: HTTP
Ważność: sesja
Cel: rejestruje unikalny identyfikator, aby przechowywać statystyki tego, jakie filmy z YouTube oglądał użytkownik.
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: yt-remote-cast-install
Rodzaj: HTML
Ważność: sesja
Cel: przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: yt-remote-connected-devices
Rodzaj: HTML
Ważność: stała
Cel: przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: yt-remote-device-id
Rodzaj: HTML
Ważność: stała
Cel: przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: yt-remote-device-period
Rodzaj: HTML
Ważność: sesja
Cel: przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: yt-remote-device-app
Rodzaj: HTML
Ważność: sesja
Cel: przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: yt-remote-device-name
Rodzaj: HTML
Ważność: sesja
Cel: przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube
Rodzaj: marketingowy

 

Pliki są konsekwencją tego, że w Serwisie osadzony jest skrypt umożliwiający odtworzenie
filmu bezpośrednio z naszej strony.

 

 

d) Google DoubleClick – polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://policies.google.com/privacy

W Serwisie są wykorzystywane następujące pliki:

 

Plik: IDE
Rodzaj: HTTP
Ważność: 2 lata
Cel: używany przez Google DoubleClick do rejestracji i zgłaszania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i prezentacji użytkownikowi ukierunkowanych reklam.
Rodzaj: marketingowy

 

Plik: test_cookie
Rodzaj: HTTP
Ważność: 1 dzień
Cel: służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.
Rodzaj: marketingowy

 

 

9. Wtyczki społecznościowe

W serwisie są wykorzystywane następujące wtyczki społecznościowe: wtyczki Facebook, wtyczki Twitter, wtyczki Linkedin

Facebook

Wtyczki społecznościowe portalu Facebook pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w portalu społecznościowym Facebook („Udostępnij” lub logo Facebooka), a także polubienie fanpage Administratora na portalu społecznościowym Facebook („Lubię to”).

Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że serwis społecznościowy Facebook otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w portalu społecznościowym. Facebook otrzymuje informacje, których zakres zależy od tego czy jesteś zalogowany na Facebooku czy też nie. Jak wskazuje Facebook, jeśli nie jesteś użytkownikami Facebooka (lub nie jesteś zalogowany) Twoja przeglądarka wysyła do Facebooka ograniczony zestaw informacji. Nie mamy wpływu na zakres danych, które są zbierane przez Facebook za pomocą wtyczki. Informacje jakie na ten temat publikuje Facebook możesz znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/help/186325668085084

Polityka prywatności Facebooka dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/policy.php

Informacje o plikach cookie stosowanych przez Facebook oraz celu i zakresie ich wykorzystywania przez ten podmiot można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i nie chcesz, aby Facebook zbierał dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z danymi o Twoim koncie przechowywanymi na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

 

Twitter

Wtyczki społecznościowe portalu Twitter pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w portalu społecznościowym Twitter (logo Twittera), a także obserwowanie profilu przedstawiciela Propsy PR na Twitterze (przycisk “Obserwuj @annakiedrzynska)

Gdy użytkownik wejdzie na stronę internetową zawierającą wtyczki portalu Twitter, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera (następuje wtedy przesłanie zawartości przycisku z Twittera do przeglądarki użytkownika). Administrator nie ma wpływu na ilość danych zbieranych przez Twitter za pomocą wtyczek. Zgodnie z jego poziomem wiedzy, w celu wyświetlenia przycisków przesyłany jest do Twittera adres IP użytkownika oraz adres URL danej strony internetowej.

Po kliknięciu w logo Twittera użytkownik – poprzez otwarte okno – może natomiast utworzyć wpis, a następnie udostępnić go. Informacje te zostaną wyświetlone na profilu użytkownika na Twitterze. Z kolei klikając w przycisk “Obserwuj @annakiedrzynska” – poprzez otwarte okno – użytkownik może rozpocząć obserwację profilu przedstawiciela Propsy PR na Twitterze.

Szczegółowe informacje dot. pobierania, przetwarzania i analizy danych przez Twiiter, a także przysługujących użytkownikowi prawach, można znaleźć na poniższych stronach.

Polityka prywatności Twittera dostępna jest tutaj: https://twitter.com/en/privacy

Informacje o plikach cookie stosowanych przez Twitter oraz celu i zakresie ich wykorzystywania przez ten podmiot można znaleźć tutaj: hhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

Linkedin

Wtyczka społecznościowa portalu Linkedin pozwala Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w portalu społecznościowym Linkedin (logo Linkedin).

Po kliknięciu w logo Linkedin użytkownik – poprzez otwarte okno – może utworzyć wpis, a następnie udostępnić go. Informacje te zostaną wyświetlone na profilu użytkownika na Linkedin. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z wtyczką (na przykład klikając przycisk powodujący udostępnienie), pliki cookie zostaną wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika i zainicjowania żądania.

Szczegółowe informacje dot. pobierania, przetwarzania i analizy danych przez Linkedin, a także przysługujących użytkownikowi prawach, można znaleźć na poniższych stronach.

Polityka prywatności Linkiedin dostępna jest tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informacje o plikach cookie stosowanych przez Linkedin oraz celu i zakresie ich wykorzystywania przez ten podmiot można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

 

10. Zarządzanie ustawieniami plików cookie.

1. Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i zakresu ich stosowania. Zmiany ustawień, mogą być dokonane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie lub ich kategorii nie powoduje usunięcia istniejących plików z przeglądarki. Jeżeli użytkownik chce je usunąć może to zrobić ręcznie z pomocą przeglądarki.

2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą̨ wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Niektóre funkcje mogą być niedostępne.

 

11. Odbiorcy danych

1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Dane Użytkownika ujawniane są podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z administrowaniem Serwisem oraz usługi związane z pocztą, tj.: H88 S.A, GoDaddy.com LLC, GoDaddy.com WP Europe.

3. Dane Użytkowania są również przekazywane partnerom, o których mowa w pkt. 7 oraz pkt 8 tj. Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd., Twitter Inc.

 

12. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do jej danych osobowych. W szczególności, w ramach tego prawa, Użytkownik może zapytać o to:

a) w jakim celu przetwarzane są̨ jej dane osobowe,
b) jakie jej dane są̨ przetwarzane,
c) komu Administrator ujawnia dane (informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną̨ ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych),
d) jaki jest planowany okres przechowywania jej danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
e) czy w stosunku do tej osoby podejmowane są̨ zautomatyzowane decyzje, w tym czy
f) odbywa się̨ wobec niej profilowanie,
g) czy Administrator przekazuje jego dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z Systemu, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) jego dane osobowe nie są̨ już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) użytkownik wycofał zgodę̨, na której opiera się̨ przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) użytkownik wniósł sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania i nie występują̨ nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingowe,
e) dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
f) dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,

5. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

a) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się̨ ich usunięciu;
c) Administrator nie potrzebuje już̇ danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są̨ one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

6. Ograniczenie przetwarzania to przetwarzanie zminimalizowane do przechowywania informacji. Skorzystanie przez Użytkownika z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że jego dane osobowe będą mogły być przez Administratora przetwarzane (w tym przechowywane) wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

7. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać, aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

8. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych –gdy jego dane osobowe przetwarzane są dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora lub z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)

10. Użytkownik, którego dane osobowe są̨ przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzielił. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może zrealizować swoje prawa, kontaktując się̨ z Administratorem na adres mailowy wskazany powyżej.

 

13. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania.

Co do zasady dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane Użytkownika, co do zasady, przetwarzane są przez okres korzystania z Serwisu. Okresy przechowywania plików cookies zostały zawarte w informacjach powyżej.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, jego dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w mediach społecznościowych będą przechowywane przez okres prowadzenia danego profilu.

 

14. Zmiana Polityki Prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności zostaną̨ opublikowane na stronie internetowej i wejdą̨ w życie z chwilą zamieszczenia w serwisie zmienionej Polityki Prywatności.

3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 12 stycznia 2022 roku.

 

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik