Krzysztof Zych – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Krzysztof Zych

Koordynator programu „Inteligentne, zrównoważone miasta” / Smart Sustainable Cities Programme

Ekspert od ekoinnowacji i idei smart and sustainable city. Specjalizuje się także w zagadnieniu zielonej infrastruktury na Mazowszu.

Zakres tematyczny: 

● smart city, zrównoważony rozwój miast, zielona infrastruktura

● ekoinnowacje a rewitalizacja miast, innowacyjne technologie

● zarządzanie ochroną środowiska, miasto a ochrona środowiska

● świadomość energetyczna mieszkańców Warszawy, oszczędzanie energii

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik