Maria Andrzejewska – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Maria Andrzejewska

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Ekspert ds. planowania przestrzennego, tworzenia innowacyjnych technologii geoinformacyjnych oraz teledetekcyjnych. Współtwórca jednego z globalnych raportów o stanie środowiska (GEO-6) realizowanego na zlecenie ONZ. Zaangażowana w budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Trzykrotnie wyróżniona Nagrodą Ministra Środowiska.

Zakres tematyczny: 

● geodezja, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne

● geoinformacja, teledetekcja, wizualizacja danych przestrzennych

● technologia ICT w edukacji ekologicznej

● partycypacja społeczna w zarządzaniu środowiskiem

● zielona gospodarka, green economy

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik