Monika Szewczyk – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Monika Szewczyk

Biolog

Ekspert w temacie zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. W zakresie jej zainteresowań leży także zagadnienie ochrony przyrody obszarów wiejskich oraz półnaturalnych zbiorowisk roślinnych.

Zakres tematyczny:

● Geobotanika

● Ochrona przyrody

● Bioróżnorodność, zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej

● Biologia środowiskowa

● Ochrona przyrody obszarów wiejskich

● Zrównoważony rozwój i łączność ekologiczna regionu Karpat, różnorodność biologiczna i krajobrazowa Karpat, “Konwencja Karpacka”

● Obszar Natura 2000, możliwości gospodarowania na obszarach chronionych

● Zielona infrastruktura a zrównoważony rozwój gminy

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik