Patrycja Adamska – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Patrycja Adamska

Kierownik Zespołu Projektów Karpackich

Doświadczony koordynator wielu projektów m.in. „Karpaty Łączą”. Zaangażowana w ochronę różnorodności biologicznej polskiej części Karpat oraz wdrażanie postanowień Konwencji Karpackiej. Aktywnie współpracuje z trzecim sektorem.

Zakres tematyczny: 

● bioróżnorodność, bioróżnorodność polskiej części Karpat, Konwencja Karpacka

● ekonomia społeczna, trzeci sektor

● społeczność lokalna a kształtowanie zielonej infrastruktury, partycypacyjne zarządzanie przestrzenią

● połączenie nauki, biznesu i środowiska w Europie

 

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik