Projekty studenckie na rzecz rozwoju dzieci z małych miejscowości – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Projekty studenckie na rzecz rozwoju dzieci z małych miejscowości

11-04-2018

Dzieci i młodzież mieszkająca w małych miastach często ma ograniczone możliwości edukacyjne – mniejszy dostęp do nowoczesnych metod nauczania, wydarzeń naukowych czy kulturalnych. Brakuje im także pozytywnych wzorców postaw przedsiębiorczych czy społecznych. Szansę by to zmienić, daje wolontariat studencki “Projektor” dostępny od teraz także na platformie www.zwolnienizteorii.pl w ramach olimpiady z projektów społecznych. “Projektor” właśnie wystartował i potrwa do września br.

“Projektor” wzbogaca ofertę edukacyjną i wychowawczą szkoły przez dawanie dzieciom i młodzieży wzorców, aktywnych postaw życiowych i umożliwia promocję zaradności oraz samodzielności. Z drugiej strony program daje szanse na wgląd w najnowocześniejsze poglądy na pedagogikę widzianą oczami studentów. Wolontariusze uczestniczący w programie, wykazują się zdolnościami twórczego myślenia, rozwijają umiejętności pracy w grupie oraz kompetencje związane z zarządzaniem projektami. Kształtują także aktywne postawy społeczne, a udział w programie rozwija ich pasje i umożliwia realizację własnych pomysłów.

– Cieszymy się, że w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii mamy możliwość wspierania programu Projektor. Teraz wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności możemy kształtować społeczne postawy nie tylko wśród studentów, ale również wśród uczniów szkół podstawowych. Uczenie młodych ludzi kompetencji przyszłości takich jak współpraca, komunikacja czy przywództwo nie tylko zwiększa ich szanse na rynku pracy, ale też przygotowuje ich do bycia przyszłymi liderami społecznymi, przy jednoczesnym uzyskaniu certyfikatów cenionych przez pracodawców – mówi Anna Kowalska, koordynatorka programu, organizatorka olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Co program daje uczestnikom? Praca z dziećmi to dla wolontariuszy trening umiejętności interpersonalnych. Dzięki narzędziom służącym monitoringowi i ewaluacji studenci otrzymują wiarygodną informację zwrotną na temat swojej pracy. Ponadto udział w programie jest doceniany przez pracodawców, dlatego zdobyte w ten sposób doświadczenia są cenną rekomendacją w przyszłej pracy. “Projektor” realizują na platformie internetowej www.zwolnienizteorii.pl, która przy wsparciu nowoczesnych kursów online oraz pomocy mentora uczy profesjonalnego zarządzania projektami społecznymi i dosłownie prowadzi “za rękę”. Udział w programie i pomyślne zakończenie projektu gwarantuje uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Project Management Institute R.E.P – międzynarodowej instytucji zrzeszającej kierowników projektów z całego świata, wysoce ceniony przez pracodawców.

Projektor to inicjatywa, która ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. Studenci, którzy robią projekt w ramach zajęć na uczelni, mogą wybrać go w Projektorze i zorganizować dowolne warsztaty dla uczniów, w miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, przekazując im pozytywne wzorce i na własnym przykładzie zachęcać do rozwoju. Celem projektu jest promowanie aktywnych metod nauczania. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach programu studenci mogą realizować dwa rodzaje projektów:

Projekty systematyczne – polegają na 3 wizytach wolontariuszy w szkole lub placówce oświatowej, podczas których prowadzone są warsztaty edukacyjne z uczniami, w oparciu o spójny pod względem merytorycznym scenariusz. Wszystkie warsztaty edukacyjne realizowane w ramach jednego projektu prowadzone są przez tę samą grupę wolontariuszy z tą samą grupą uczniów.

Projekty wakacyjne – polegają na stałym pobycie wolontariuszy w szkole lub placówce oświatowej w okresie wakacyjnym w trakcie 5 dni.
 

Program PROJEKTOR jest ogólnopolski i studenci mogą w nim uczestniczyć do końca września 2018 roku. Więcej informacji o olimpiadzie na zwolnienizteorii.pl. Osoby zainteresowane udziałem w programie Projektor mogą zgłosić się pisząc email na adres: anna.kowalska@socialwolves.com.

Projektor_plakat

WRÓĆ

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik