Przygotują nauczycieli do wyzwań przyszłości – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Przygotują nauczycieli do wyzwań przyszłości

23-11-2018

Jak motywować uczniów do działania? Jak ich zachęcać do aktywności społecznej? Jaką strategię obrać, żeby nie wyręczać ich w samodzielnej pracy, ale też uzyskać dobry efekt końcowy? Takich rzeczy uczą się nauczyciele podczas szkoleń organizowanych przez twórców olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Właśnie ruszył program „Szkoła Kompetencji Przyszłości”.

Większość systemów edukacji na świecie nie przygotowuje uczniów do zmieniającego się rynku pracy w erze gospodarki cyfrowej, a nauczycieli nie wyposaża w ważne kompetencje przekazywania nowej wiedzy i uczenia istotnych umiejętności. Liczne badania i prognozy (m.in. World Economic Forum) pokazują, że większość zawodów, które dzisiaj są najbardziej popularne nie będzie w ogóle istniała w przyszłości. Natomiast historia daje do myślenia, że powstaną zupełnie nowe, których nazw i zakresu jeszcze nie znamy. To bliska przyszłość w perspektywie 10-15 lat, która będzie rzeczywistością współcześnie uczącej się młodzieży. Program „Szkoła Kompetencji Przyszłości” ma wesprzeć nauczycieli pracujących w liceach i technikach, aby mogli efektywniej pracować z uczniami, zachęcać ich do działania społecznego i jednocześnie pomóc w nabyciu przydatnych w przyszłości kompetencji zawodowych m.in. pracy w grupie, krytycznego myślenia, ale też kompetencji obywatelskich i chęci zaangażowania społecznego.

Organizatorami programu są twórcy olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, którzy po kilku latach bezpośredniego zachęcania młodzieży do działania i realizowania prawdziwych projektów społecznych, teraz chcą wyjść do nauczycieli i pokazać im nową metodę, w której ci będą towarzyszem przygody edukacyjnej uczniów i motywatorem do działań, doceniającym ich wysiłki, zachęcającym do aktywności, ale jednak całą działalność i efekty pracy pozostawią uczniom. – To właśnie jest istotna rola zawodu nauczyciela w przyszłości. Chcemy pokazać, jak mądrze wspierać uczniów w realizacji ich własnych pomysłów oraz uzmysłowić im, że mogą wejść w nową rolę nauczania: towarzyszącą, wspierającą, ale niewyręczającą uczniów w działaniu. To trudne zadanie dla nauczycieli, ponieważ dotychczasowy tradycyjny system edukacji kreuje raczej postawę nauczyciela jako przekaźnika wiedzy – mówi Marcin Bruszewski, wiceprezes fundacji, organizatora olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.

W tym roku program jest pilotażowy, do udziału organizatorzy zaprosili 60 szkół z całej Polski. Zgłoszeń było tak wiele, że musieli podzielić prawie 100 uczestników na dwie tury: pierwsza spotkała się we wrześniu, a druga w ostatni weekend października. W programie udział biorą głównie nauczyciele przedsiębiorczości, ale także historii, języka polskiego, języka angielskiego i innych przedmiotów oraz dyrektorzy szkół. Podczas dwudniowych szkoleń nauczycielom została pokazana Metoda Prawdziwych Projektów oraz przekazane przykładowe scenariusze lekcji, które mają uczyć młodzież samodzielnej pracy i zachęcać do zrealizowania własnego projektu społecznego. Jaka jest reakcja nauczycieli? Z jednej strony zależało im na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów organizacyjnych. Co ciekawsze jednak, z drugiej strony pytali o to, co konkretnie mogą robić, aby w ich szkołach młodzież chętniej działała społecznie i charytatywnie. – To trudne zadanie, żeby dać uczniom poczucie wsparcia bez jakiegokolwiek przejmowania od nich inicjatywy, czy kierownictwa w projekcie, gdyż to właśnie poczucie sprawstwa jest ważną motywacją młodzieży do działania. Nowocześni nauczyciele muszą przejść trudną drogę w odnalezieniu złotego środka – dodaje Bruszewski.

Organizatorzy programu podkreślają, że praca metodą prawdziwych projektów ma na celu nie tyle uzyskanie wzorcowego efektu końcowego, co nabycie niepowtarzalnego doświadczenia, które zdobywa młodzież podczas własnej pracy. Krótko mówiąc: ważniejszy od efektu końcowego jest sam proces dochodzenia do niego.

Kolejne spotkania z tą samą grupą nauczycieli planowane są na styczeń 2019 roku. Dodatkowo organizatorzy chcą uruchomić bank zasobów wiedzy online dla nauczycieli i umożliwić uczestnikom stałą wymianę doświadczeń za pomocą internetu. Program jest rozwinięciem rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości, który jako jedyny w Polsce pokazuje szkoły wspierające zdobywanie umiejętności potrzebych na rynku pracy oraz działalność społeczną młodzieży.

Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Więcej informacji o projekcie na www.ranking.zwolnienizteorii.pl.   

WRÓĆ

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik