Klauzula rekrutacyjna – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

Administratorem podanych danych osobowych jest Propsy PR Non For Profit Sp. z o. o., ul. Królowej Aldony 9/1, 03-928 Warszawa, kontakt: propsy@propsypr.pl (dalej również „Spółka”).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, odbywać się będzie na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  W zakresie w jakim wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazanych powyżej (np. swój wizerunek) przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.  Złożenie przez Ciebie aplikacji oznacza Twoją zgodą na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

Podanie danych we ww. zakresie jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i jest wymogiem prawnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia złożenia przez Ciebie aplikacji.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Przysługuje ci również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie, w jakim jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie twojej zgody przed jej wycofaniem.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się ze Spółką.

Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w późniejszych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody i umieszczenie jej w Twoim CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Propsy PR Non For Profit Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych przesłanych dokumentach rekrutacyjnych w kolejnych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu 18 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia o pracę na stanowisko (…). [należy wskazać stanowisko, na które aplikujesz]

 

 

 

 

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik