Fundacja Pies Przewodnik & Fundacja Vis Maior – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Fundacja Pies Przewodnik & Fundacja Vis Maior

Opis projektu

Fundacja Pies Przewodnik przygotowuje psy do roli przewodników szkoląc je od bardzo wczesnego wieku. Osobom niewidomym zapewnia nie tylko przeszkolenie z zakresu poruszania się z psem, lecz także różnego rodzaju pomocy już w trakcie pracy z nim. Pomaga w wyszukiwaniu spokojnych i bezpiecznych domów dla emerytowanych psów przewodników, w przypadku, gdy osoba niewidoma nie będzie w stanie sama zajmować się takim psem. Psy szkolone są w Warszawie, później trafiają do swoich nowych właścicieli w całej Polsce. Fundacja udziela także pomocy psychologicznej i prawnej. Stara się zwalczać wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez działania mające na celu taką modyfikację zapisów prawnych, by uwzględniały one szeroko rozumiane potrzeby tych osób, w szczególności korzystających z pomocy psów przewodników.

Fundacja Vis Maior jest organizacją pozarządową, prowadzoną przez osoby niewidome i słabowidzące. Jej celem jest przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych oraz pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Organizacja aktywnie działa na rzecz włączania społecznego osób niepełnosprawnych. Zespół Fundacji zajmuje się propagowaniem aktywności osób niepełnosprawnych, kształtowaniem właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych oraz propagowaniem dostępności przestrzeni, transportu, informacji i komunikacji oraz idei projektowania uniwersalnego. Celem Fundacji jest wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z dysfunkcją wzroku. Jednym ze środków realizacji tego celu jest działalność edukacyjna, zarówno dla osób niewidomych, jak i widzących, ale też szkolenia psów przewodników, prowadzenie kampanii informacyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz monitorowanie działań organów władzy publicznej w zakresie realizacji wolności i praw osób niepełnosprawnych.

Propsy PR realizując projekt dla dwóch powyższych organizacji, miała za zadanie wykonać audyt i przygotować rekomendacje związane z budowaniem marki Fundacji. Naszym zadaniem było dokładne zapoznanie się z działalnością w obszarze komunikacji prowadzonej przez zespół Fundacji i ocenienie jej skuteczności, widoczności, wpływu na realizację celów Fundacji i kształtowania społeczności. W ramach współpracy przeanalizowaliśmy wszystkie kanały komunikacji, w których istnieją organizacje i zaproponowaliśmy szereg rozwiązań, które pozwoliły na jeszcze sprawniejszą działalność w sferze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Aby jeszcze bardziej wzmocnić ten efekt zrealizowaliśmy szkolenie z budowania marki dla przedstawicieli Fundacji, które obejmowało zarówno teorie i praktykę. Dzięki temu przygotowaliśmy merytorycznie zespół do wdrożenia obszernego audytu i wielu wypracowanych rekomendacji wzmacniających komunikację.

Szczegóły projektu

TERMIN:

grudzień 2020 – luty 2021

KLIENT:

Fundacja Pies Przewodnik & Fundacja Vis Maior

STRONA:

www.piesprzewodnik.org.pl
www.fundacjavismaior.pl

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik