Perełki – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Perełki

Komunikacyjna rozgrzewka dla kobiet

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji miękkich kobiet, zarówno pracujących zawodowo oraz tych, które planują wejść na rynek pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny, jest prowadzone metodą warsztatową, ale zawiera również elementy teorii opartej na badaniach pokazujących, że udział kobiet w życiu publicznym jest niewielki. Eksperci PROPSY PR chcą zmienić tę sytuację poprzez wzmocnienie i promowanie kobiet w przestrzeni publicznej, dając im jednocześnie możliwość trenowania umiejętności miękkich.

RAMOWY PROGRAM:

Szkolenie zakłada część teoretyczną przeplataną wystąpieniami uczestniczek. Podczas szkolenia podejmowane są następujące kwestie:

· Dobrze się zaprezentować – cel, środki i treść krótkiej prezentacji

· Networking – dlaczego warto poznawać ludzi

· Asertywność – „chyba nie powinnam odmówić”. Przykłady

· Trening asertywności: ćwiczenie w parach – symulacja rozmowy

· Media – jak działają i dlaczego chcą zapraszać kobiety do wypowiedzi

· Media – kreowanie wizerunku kobiet-ekspertek w mediach (radio, tv, prasa, serwisy)

· Wizerunek w mediach społecznościowych

· Teoria: na czym polega dobre wystąpienie publiczne?

· Ćwiczenia: wystąpienia publiczne uczestniczek

Język inkluzywny. Jak komunikować się bez uprzedzeń?

Celem szkolenia jest uwrażliwienie pracowniczek i pracowników firm na istotę prowadzenia komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej w sposób inkluzywny. Język inkluzywności, inaczej dostępności, uwzględnia jego dopasowanie do różnorodności płciowej, etnicznej, klasowej, religijnej, geograficznej, kulturowej, a także związanej ze zdolnością fizyczną, psychiczną czy umysłową. Cele szkolenia są spójne z celami zrównoważonego rozwoju (SDGs) tj.: walka z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, równość płci oraz mniej nierówności. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny z elementami networkingu, co sprzyja wymianie doświadczeń uczestników i uczestniczek szkolenia.

RAMOWY PROGRAM:

· Czym jest inkluzja, różnorodność, włączenie, równouprawnienie, i dlaczego są tak ważne dla nowoczesnego biznesu?

· Język, który włącza (teza + przykłady)

· Praktyka – sesja prezentacji działań inkluzywnych uczestników oraz dyskusja w celu wymiany doświadczeń

· Jak tworzyć inkluzywny przekaz? Teoria + przykłady

· Jak reagować na hejt w sieci? Moduł dla pracowników i pracowniczek w kwestiach przeciwdziałania hejtowi w ich kanałach prywatnych

· Ćwiczenie: reakcja na hejterski komentarz dotyczący wdrożenia polityki inkluzywności w firmie

· Skąd czerpać wiedzę – informatory od NGO, cenne książki, profile itd.

Chcesz, żebyśmy przeprowadzili dla Ciebie szkolenie?

Napisz do nas lub zadzwoń

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik