Centrum UNEP/GRID Warszawa – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Centrum UNEP/GRID Warszawa

Opis projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów GIS i technologii satelitarnych.
Agencja PROPSY PR prowadziła dla Centrum UNEP/GRID Warszawa biuro prasowe, odpowiadała za działania media relations, obsługę wydarzeń oraz wyszukiwanie kontekstów oraz prowadzenie kampanii medialnych.

Szczegóły projektu

TERMIN:

maj – grudzień 2019

KLIENT:

Centrum UNEP/GRID Warszawa

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik