Kongres Ruchów Miejskich – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Kongres Ruchów Miejskich

Opis projektu

W pewnym momencie lokalni działacze uświadamiają sobie, że polityka, przestrzeń czy środowisko ich miast nie zależą tylko od aktywności mieszkańców i samorządowców. Docierają do punktu, w którym działania w małych ojczyznach nie są wystarczające. Barierą stają się ogólnokrajowe regulacje prawne, w których zrównoważony rozwój miast nie jest priorytetem. Odpowiedzią na te potrzeby jest Kongres Ruchów Miejskich- rzecznik setek działaczy i działaczek w ogólnokrajowej debacie o przyszłości polskich miast. Kongres Ruchów Miejskich to niezależne zrzeszenie, platforma współpracy i wymiany doświadczeń dla aktywistów oraz organizacji, dla których samorządność to zaangażowanie, oddolne inicjatywy i niezależna partycypacja mieszkańców. Federacja, jako parasol dla organizacji członkowskich wspiera merytorycznie i prawnie lokalne inicjatywy. 

W ramach współpracy z Kongresem Ruchów Miejskich agencja przygotowała strategię komunikacji z rekomendacjami dalszych działań. Dokument powstał na podstawie  wywiadów pogłębionych z pracownikami Kongresu, warsztatu z zakresu komunikacji aktywistów miejskich w Warszawie oraz analizy dotychczasowych działań komunikacji zewnętrznej. PROPSY PR przygotowała także pakiet członkowski dla nowoprzyjętych organizacji KRM oraz przeprowadziła lokalną kampanię medialną dotyczącą 30.rocznicy ustawy o samorządzie gminnym, w której pozyskano 14 publikacji w mediach samorządowych i trójmiejskich.  

Szczegóły projektu

TERMIN:

listopad 2019 – marzec 2020

KLIENT:

Kongres Ruchów Miejskich

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik