ES jak SukcES, czyli przepis na pracę z sensem – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
ES jak SukcES, czyli przepis na pracę z sensem

Opis projektu

„ES jak SukcES” to kampania promująca ekonomię społeczną, skupiającą się na rozwoju lokalnych społeczności poprzez włączanie osób zagrożonych wykluczeniem i świadczenie usług społecznych. Celem kampanii informacyjnej “ES jak SukcES” jest wypromowanie idei ekonomii społecznej na Mazowszu, zachęcenie osób pracujących oraz szukających pracy do tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych oraz pokazanie, że alternatywna ścieżka kariery zawodowej jest możliwa.

Zadaniem zespołu agencji w tym projekcie było stworzenie całej strategii działań promocyjnych kampanii, włącznie ze stworzeniem identyfikacji wizualnej, strony internetowej i harmonogramu działań kampanii, w tym współpracy z twórcą internetowym - twórcą kanału “Do Roboty”, który w ramach współpracy stworzy 9 dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej odcinków. Projekt trwa dwa lata, jednakże możemy się już pochwalić niektórymi z działań, mianowicie: 

  • Opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii: logotypu (sam znak graficzny oraz wersja z pełną nazwą projektu)
  • Przygotowanie strony internetowej projektu
  • Współpraca z twórcą internetowym
  • Kampania informacyjno-promocyjna na fanpage’u kampanii 
  • Promocje sponsorowane
  • Opracowanie i dystrybucja treści kampanii medialnej ogólnopolskiej i regionalnej “ES jak SukcES, czyli przepis na pracę z sensem”

Przeprowadzenie jednej kampanii składa się na stworzenie 10 informacji prasowych, dedykowanych konkretnym regionom. 

W wyniku naszych działań pozyskaliśmy publikacje medialne m.in. w mediach: Radio ESKA Warszawa, bizblog.spidersweb.pl. 

Szczegóły projektu

TERMIN:

sierpień 2023 – grudzień 2025

KLIENT:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

STRONA:

https://esjaksukces.pl/

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik