Innowacje w dialogu – koncepcje budowania marki i komunikacji 9 innowacji społecznych – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Innowacje w dialogu – koncepcje budowania marki i komunikacji 9 innowacji społecznych

Opis projektu

Wiele innowacji społecznych napotyka na trudności w swoim rozwoju i skalowaniu, głównie z powodu trzech głównych czynników: braku odpowiedniego wsparcia finansowego, trudności w komunikacji i promocji oraz braku zrozumienia społecznego. Pomocą w przezwyciężeniu tych barier może być skuteczna strategia budowania marki i komunikacji innowacji, która może przyczynić się budowania świadomości i zrozumienia społecznego dla proponowanych rozwiązań, zwiększyć dotarcie do szerokiego grona odbiorców za pomocą różnorodnych kanałów komunikacji oraz budować zaufanie i wiarygodność projektu, także wśród potencjalnych inwestorów_ek lub partnerów_ek biznesowych. 

Dla 9 innowacji społecznych, wybranych do upowszechniania i przetestowanych w ramach projektu „Inkubator Włączenia Społecznego”, realizowanego przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, opracowaliśmy 9 koncepcji budowania marki i komunikacji (po jednej koncepcji dla każdej innowacji). Przygotowany przez nas dokumenty zawierały m.in.:

  • koncepcję budowania marki innowacji (w tym wyróżniki marki, najważniejsze grupy docelowe, rekomendowane narzędzia budowania społeczności) 
  • koncepcję strategii komunikacyjnej (w tym opracowanie hasła promocyjnego, filarów komunikacji i kluczowych przekazów  oraz propozycji 3 efektywnych informacji do mediów społecznościowych wraz z grafiką, a także informację wizualno-tekstową przeznaczoną na www.

Dodatkowo twórcy_czynie/realizatorzy_rki innowacji podczas konsultacji on-line mieli/miały możliwość szczegółowego omówienia działań PR i w social mediach, służących wdrożeniu strategii.

Opracowane materiały wsparły proces budowania świadomości odbiorców_czyń i użytkowników_czek rozwiązań, a także upowszechniania i wdrożenia na większą skalę innowacji społecznych. 

Szczegóły projektu

TERMIN:

listopad – grudzień 2023 r.

KLIENT:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

STRONA:

https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne

 

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik