Nowe wyzwania – nowe strategie – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Nowe wyzwania – nowe strategie

Opis projektu

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP BirdLife Polska) to organizacja pozarządową, która działa na rzecz przyrody, a w szczególności ptaków i ich siedlisk. Jednak w ostatnim czasie działania organizacji znacznie się rozszerzyły - OTOP coraz częściej angażuje się w walkę z kryzysami związanymi z utratą bioróżnorodności czy zmianami klimatycznymi. Równocześnie w komunikacji organizacji coraz częściej pojawiają się projekty międzynarodowe i podkreślany jest fakt przynależności do międzynarodowej społeczności BirdLife. Jak tę zmianę zakomunikować członkom i sympatykom?

Dla OTOP przygotowaliśmy nową strategię marki i komunikacji. Strategiczny dokument, który nie tylko określa nowe cele działań organizacji, ale także sposób, w jaki organizacja może efektywnie komunikować się zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Ten dokument to swoisty plan działania - mapa, która wskazuje, jak dotrzeć do interesariuszy, wzmacniać ekspercki wizerunek i przekazywać wartości zgodne z misją OTOP. Strategia zawierała także rekomendacje, jakie treści i komunikaty powinna przekazywać organizacja, aby zrealizować określone cele taktyczne (wskazuje m.in. grupy docelowe, kluczowe przekazy, styl komunikacji oraz metody pomiaru efektywności działań).

Dla OTOP przygotowaliśmy także kompleksową strategię działań w social mediach. Wymagało to zastosowania różnorodnych narzędzi i metod badawczych: analiza SWOT, badanie konkurencji, wyznaczenie benchmarku, analiza kanałów komunikacji. Kluczowe było także wnikliwe zbadanie danych z platformy Meta oraz danych demograficznych - umożliwiło to lepsze zrozumienie profilu odbiorcy i dostosowania komunikacji oraz treści do jego potrzeb i preferencji. Opierając się na dogłębnym przeglądzie działań konkurencji i analizie stanu wyjściowego, opracowaliśmy plan działań, który nie tylko określa cele, ale także dobiera odpowiednie platformy komunikacji, ton przekazu czy filary komunikacji (bloki tematyczne).

Dzięki naszej współpracy OTOP może skuteczniej dotrzeć do społeczności, angażując ją w ochronę przyrody i ptaków. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć tak wartościową inicjatywę i razem działać na rzecz lepszego jutra dla naszej planety.

Szczegóły projektu

TERMIN:

kwiecień 2023 – październik 2023

KLIENT:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP BirdLife Polska)

STRONA:

https://otop.org.pl/

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik