Jak komunikować się z „przyjaciółmi ze szlaku”? – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Jak komunikować się z „przyjaciółmi ze szlaku”?

Opis projektu

Górskie stowarzyszenie Alpenverein, powstałe w 1862 roku w Wiedniu, ma na celu promowanie wiedzy o Alpach, rozbudzanie miłości do tych gór oraz ułatwianie podróży w ich regionie. Działania obejmują organizację ekspedycji, wykładów dotyczących geologii, flory i fauny alpejskiej oraz aspektów kulturowych. Obecnie skupia on 195 sekcji z ponad 700 000 członkami na całym świecie, wspieranych przez 25 000 wolontariuszy. Zarządza 231 schroniskami, 200 halami wspinaczkowymi i 26 000 kilometrami szlaków, łącząc potrzeby turystyki górskiej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Alp. Przez aktywne zaangażowanie członków, naukowców i lokalnych władz Alpenverein zyskało miano „Adwokata Alp”, dążąc do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na unikalny ekosystem tych gór.

 

Dla polskiej grupy tego stowarzyszenia opracowaliśmy strategię działań w social mediach, by zwiększyć dotarcie z komunikacją Alpenverein Austria do nowych osób w Polsce, aktywizować obecnych członków organizacji i osoby obserwujące fanpage, wzmacniać ekspercki wizerunek i promować wartości stowarzyszenia. 

 

Prace nad dokumentem rozpoczęliśmy od audytu prowadzonych przez stowarzyszenie kanałów social media, researchu informacji i wewnętrznego warsztatu analitycznego. Nasze wnioski i przemyślenia poddaliśmy pod dyskusję podczas warsztatu grupowego z zespołem Alpenverein Austria. To pozwoliło nam na stworzenie strategii SM, która obejmowała m.in.: wnioski i rekomendacje wynikające z analizy stanu wyjściowego, benchmarking, określenie grup docelowych, archetypów marki organizacji, big idea, filary komunikacji, kluczowe przekazy, ton przekazu, proponowane platformy komunikacji wraz z liniami tematycznymi, propozycje identyfikacji wizualnej postów, estymacje wyników kampanii reklamowych prowadzonych w rekomendowanych kanałach social media czy wskaźniki istotne przy ewaluacji dokumentu.

Szczegóły projektu

TERMIN

maj 2023 – czerwiec 2023

KLIENT:

Alpenverein Austria

STRONA:

https://www.alpenverein.pl/

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik