Kompleksowo i strategicznie dla Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Kompleksowo i strategicznie dla Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja

Opis projektu

Jak skutecznie działać lokalnie na rzecz rozwoju społecznego w zgodzie z naturą? Jak wspierać oddolne inicjatywy w obszarze ochrony bioróżnorodności i klimatu, zwiększając świadomość ekologiczną poprzez edukację? Jak łączyć mieszkańców, organizacje i samorządy we wspólnym działaniu dla przyrody? Zespół agencji skutecznie poradził sobie z wyzwaniem profesjonalizacji działań oraz promocji osiągnięć fundacji z bogatym trzydziestoletnim doświadczeniem.

Do współpracy z Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja podeszliśmy kompleksowo i perspektywicznie. Rozpoczęliśmy od przygotowania metodą warsztatową strategii komunikacji. Ten dokument to plan działania, określający cele i metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, zawierający pomysły na skuteczne dotarcie do interesariuszy, budowanie wizerunku i kreowanie przekazu zgodnego z misją i wartościami fundacji. Strategia zawierała także rekomendacje, jakie treści i komunikaty powinna przekazywać organizacja, aby zrealizować określone cele taktyczne (wskazuje m.in. grupy docelowe, kluczowe przekazy, styl komunikacji oraz metody pomiaru efektywności działań. 

Analogiczną strategię przygotowaliśmy dla działań fundacji w social mediach. Poprzedzony dogłębną analizą stanu wyjściowego dokument zawierał m.in.: wnioski i rekomendacje wynikające z analizy działań konkurencji, ustalenie celów działań fundacji w social mediach, zdefiniowanie grup docelowych, dobór odpowiednich platform komunikacji, ton przekazu i sposób moderacji na poszczególnych platformach, filary komunikacji czy propozycję identyfikacji wizualnej postów. 

Uzupełnieniem dokumentów strategicznych był cykl trzech praktycznych szkoleń i warsztatów: prowadzenie kampanii medialnej/informacyjnej, budowanie marki organizacji oraz trening wystąpień publicznych. W ten sposób zespół fundacji nabył umiejętności: realizowania kampanii medialnych, efektywnego prezentowania działań organizacji i publicznych wystąpień (także tych medialnych).

Fundacja zdecydowała się także na rebranding i odświeżenie dotychczasowej identyfikacji wizualnej. W ramach tego etapu projektu przygotowaliśmy nową propozycję logotypu wraz z księgą znaku, ikonografię (do wykorzystania np. na stronie internetowej) oraz pakiet grafik do social media (coverphoto, zdjęcie profilowe, identyfikację wizualną postów).

Szczegóły projektu

TERMIN

sierpień 2022 – grudzień 2023

KLIENT:

Fundacja “Terapia to NIE WSTYD”

STRONA:

https://zielonaakcja.pl/

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik