Kampania społeczna “Właśnie po to” – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Kampania społeczna “Właśnie po to”

Opis projektu

Coraz częściej się mówi, że przedsiębiorczość społeczna to brakujące ogniwo współczesnego świata. Przedsiębiorcy społeczni na równi stawiają realizację celów społecznych oraz zarabianie pieniędzy. Chociaż firm działających na zasadach przedsiębiorczości społecznej można doliczyć się w Polsce kilku tysięcy, wciąż nieliczni wiedzą o ich istnieniu.  Między innymi z tego powodu w marcu 2020 ruszyła kampania informacyjna “Właśnie po to”. Jednym z jej celów było pokazanie, że metody biznesowe pozwalają na rozwiązanie problemów społecznych. Przykładem przedsiębiorców społecznych, można więc zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, matki tuż po urlopie macierzyńskim, trwale bezrobotnych lub uchodźców. Można także sprzedawać ekologiczne warianty produktów i usług. Poza celem informacyjnym, inspiratorom kampanii zależało na tym, żeby “Właśnie po to” stało się też inspiracją dla myślących o założeniu własnej działalności gospodarczej, poszukujących pracy, konsumentów oraz przedsiębiorców. W ramach kampanii promowaliśmy takie wartości jak przedsiębiorcze myślenie, solidarność, godność czy odpowiedzialność. 

Kampania „Właśnie po to” rozpoczęła się na kilka dni przed wprowadzeniem wielu ograniczeń wywołanych przez COVID-19. Pandemia wymusiła na inspiratorach, by zmodyfikować pierwotne cele kampanii. Znacznie ważniejsze stało się komunikowanie o kryzysie gospodarczym we wspomnianym sektorze oraz namawianie do świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. 

“Właśnie po to” miało charakter ogólnopolski i mazowiecki. Jej ambasadorem został Artur Barciś, aktor znany ze społecznego  zaangażowania.

Nasza agencja odpowiadała za opracowanie strategii, kreacji kampanii informacyjnej (w tym przygotowanie hasła, landing page, spotu video, spotu radiowego, logotypów, informacji prasowych) oraz działania media relations. W ramach kampanii medialnej pozyskała ponad 50 publikacji medialnych w takich mediach jak: Radio Zet, Puls Biznesu, TVP Warszawa, RDC, portal Dziennik Gazeta Prawna, www.publicystyka.ngo.pl, www.proto.pl, www.wirtualnemedia.pl, www.press.pl, www.nowymarketing.pl.

Szczegóły projektu

TERMIN:

październik 2019 – maj 2020

KLIENT:

Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Europa i My

STRONA:

www.wlasniepoto.biz.pl

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik