New Europe 100 – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
New Europe 100

Opis projektu

New Europe 100 to network innowatorów z Europy Środkowo-Wschodniej, ludzi i zespołów, którzy dzięki nowym technologiom wpływają pozytywnie na swoje otoczenie, czują za nie odpowiedzialność. NE100 zrzesza i wyróżnia liderów pozytywnych zmian. To projekt, który organizuje Res Publica wraz z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, Google i Financial Times, we współpracy z wieloma innymi instytucjami z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki wsparciu PR udało się zainteresować nie tylko media polskie, ale również zagraniczne; zbudować sieć osób zainteresowanych innowacjami, start upami technologicznymi oraz całym ekosystemem z tym związanym.

Szczegóły projektu

TERMIN:

listopad 2015 – grudzień 2017

KLIENT:

Res Publica

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik