Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości

Opis projektu

W walce o najlepsze wyniki na maturze zapomina się, że w dość bliskiej przyszłości rynek pracy zweryfikuje umiejętności uczniów. Niewiele szkół w polskim systemie oświaty pozwala rozwijać uczniom kompetencje miękkie, które według pracodawców będą stanowić o sukcesie zawodowym przyszłych pokoleń. Dostępne rankingi w ogóle lub niewielkim stopniu uwzględniają ten wskaźnik. Ten Ranking jest zupełnie inny. Wyróżniono w nim szkoły, które wybiegają daleko w przyszłość i pozwalają realizować młodzieży własne projekty społeczne związane z ich pasją, wyróżniono te najlepsze umieszczając je w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości.

Rzeczpospolita i organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii stworzyli ranking szkół, które tworzą dogodne warunki dla uczniów, aby zrealizowali własny projekt społeczny. Wyróżniono 140 placówek w całej Polsce, których dyrekcja i nauczyciele wspierali działania młodych. Partnerami Rankingu opublikowanego w 2018 roku byli Google oraz Allegro. Patronem medialnym dziennik Rzeczpospolita. Ranking objęty został patronatami Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Agencja PROPSY PR obsługiwała projekt pod kątem pozyskania partnera medialnego i promocji wyników Rankingu w mediach ogólnopolskich oraz regionalnych.

Szczegóły projektu

TERMIN:

czerwiec 2018

KLIENT:

Zwolnieni z Teorii

STRONA:

https://ranking.zwolnienizteorii.pl/

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik