Robimy Studium – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Robimy Studium

Opis projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy jest dokumentem strategicznym określającym politykę przestrzenną na całym obszarze stolicy. Zawiera wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego, które następnie zapisywane są bardziej szczegółowo w planach miejscowych. 

Konferencja “Robimy Studium” przygotowana przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego była pierwszym krokiem do stworzenia nowego dokumentu planistycznego dla Warszawy. Była też okazją do poznania się wszystkich, którzy będą pracować nad opracowywaniem studium, do wymiany kontaktów, współpracy w interdyscyplinarnych zespołach warsztatowych.

Agencja odpowiedzialna była za przeprowadzenie kampanii medialnej promującej wydarzenie, komunikację wydarzenia w social mediach (Facebook, Twitter, LinkedIn + livetweeting), kompleksową obsługę medialną wydarzenia oraz przygotowanie dokumentacji filmowej z wydarzenia: produkcja 8 materiałów wideo.

Szczegóły projektu

TERMIN:

kwiecień-czerwiec 2018

KLIENT:

Fundacja Bęc Zmiana

STRONA:

http://robimystudium.pl

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik