Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych

Opis projektu

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorców społecznych i ich otoczenie – fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit, spółdzielnie socjalne, które działają biznesowo i realizują cele społeczne. Klubowi przyświeca idea turkusowej organizacji, która odzwierciedla demokratyczne zarządzanie w podmiocie szanującym wartość godnej pracy i praw zatrudnionych osób. Celem Turkusowego Klubu jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia oraz dbanie o rozwój i profesjonalizację zrzeszonych podmiotów. Inicjatorem i koordynatorem Klubu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Agencja jest operatorem Klubu. Naszym zadaniem jest moderowanie bieżącej działalności, networking, organizacja spotkań online i stacjonarnych, budowanie wizerunku przedsiębiorstw społecznych, public affairs,a także prowadzenie fanpage’a oraz grupy dyskusyjnej na Facebooku. PROPSY PR jako spółka non for profit jest również członkiem Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społecznych.

Szczegóły projektu

TERMIN:

od października 2019

KLIENT:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik