Humanity in Action

Opis projektu

Fundacja Humanity in Action Polska to organizacja, której działania są nakierowane na prawa człowieka. Fundacja edukuje oraz inspiruje młodych ludzi do reagowania na wszelkie ich naruszenia. Promuje wartości takie jak demokracja, społeczeństwo obywatelskie oraz wielokulturowość. Walczy z wszelkimi przejawami dyskryminacji.

Nasza agencja odpowiadała za przeprowadzenie trzech kampanii medialnych oraz działań media relations. Każda z nich dotyczyła społecznie ważnych tematów. W jednej z nich Humanity in Action walczyło z coraz częściej pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nienawistnymi postawami czy mową nienawiści - takim zachowaniom sprzyjała trwająca wówczas kampania wyborcza 2019. Kolejne dwie kampanie dotyczyły wydanych przez Fundację informacyjnych publikacji: interaktywnej książki „O uchodźcach i uchodźczyniach”, która w kreatywny sposób obalała mity, stereotypy i uprzedzenia na temat migrantów oraz książeczki “O osobach z niepełnosprawnościami”, która wyjaśniała, kim są osoby z niepełnosprawnościami, w jaki sposób o nich mówić oraz czym jest niepełnosprawność jako taka.

PROPSY PR pozyskało publikacje w takich mediach jak TOK FM, RDC, TVP Warszawa, portal Dziennika Gazeta Prawna czy publicrelations.pl.

Szczegóły projektu

TERMIN:

wrzesień 2019 – styczeń 2020

KLIENT:

Humanity in Action Polska

STRONA:

www.humanityinaction.org