Do czego potrzebne są relacje z mediami? – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Media określane są czwartą władzą. Niektórzy mówią, że dzielą koronę z internetem. Ile by się nie mówiło, to właśnie prasa, radio i TV są nadal głównym źródłem, z którego informacje czerpie twoje otoczenie – prezesi firm, szefowie działów, politycy, sponsorzy. Dlatego utrzymywanie pozytywnych relacji z mediami może przynieść wymierne korzyści twojej organizacji w postaci publikacji materiałów. W perspektywie długofalowej na pewno przyniesie to wymierny skutek.

Dobrze prowadzone relacje z mediami pozwalają na kształtowanie wizerunku w dyskursie publicznym oraz na zwiększenie rozpoznawalności marki. Wbrew powszechnym opiniom, nie jest to narzędzie dedykowane tylko wielkim firmom i korporacjom, ale efektywnie mogą z niego korzystać także małe i średnie firmy, ale również NGO (non-governmental organization). Media relations pomagają w funkcjonowaniu każdej organizacji, ale tylko wtedy jeśli zostaną odpowiednio dobrane do jej potrzeb i kształtowane długofalowo.

Dlaczego warto zadbać o relacje z mediami? Jak pokazują badania, większość ludzi nie ufa standardowej reklamie, natomiast media w większości postrzegane są jako źródło sprawdzonych informacji. Dlatego dotarcie do odbiorcy i wzbudzenie w nim zaufania do swojej organizacji bardziej skuteczne jest poprzez media. Warto o tym pomyśleć, jeśli twojemu zespołowi zależy na wytworzeniu tak zwanego wpływu społecznego. Aby uzyskać rozgłos o swoich działaniach w mediach, najpierw trzeba skutecznie dotrzeć do ich przedstawicieli – do dziennikarzy.

Współpraca z dziennikarzami z początku do najłatwiejszych nie należy, a żeby była efektywna, wymaga poświęcenia sporych zasobów czasowych. Jak wiemy, z tym jest w NGO najtrudniej. Relacji z mediami nie wystarczy nawiązać, ale koniecznie trzeba je sukcesywnie podtrzymywać. Tylko wtedy mogą odnieść zamierzony skutek, kiedy nasza fundacja czy stowarzyszenie jest w orbicie zainteresowań konkretnego redaktora – ERGO słyszy o twojej organizacji co pewien czas. Jeśli relacje z mediami prowadzone są przez specjalistów, pozwalają także w odpowiednim momencie zachęcić obywateli do wsparcia twoich działań, przybycia na wydarzenie, wzięcia udziału w manifestacji czy badaniu. Ujmując to najkrócej – regularna obecność w mediach pozwala wzbudzać zaufanie do twojej organizacji, a nawet budować między wami zażyłą więź.

fot. cc gratisography.com

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik