Koalicja Żywa Ziemia – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Koalicja Żywa Ziemia

Opis projektu

Koalicja Żywa Ziemia złożyła kilkaset uwag w ramach konsultacji publicznych drugiej wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Dotyczyły one ochrony środowiska i klimatu, gospodarowania wodą, rolnictwa ekologicznego i dobrostanu zwierząt gospodarskich. Plan Strategiczny dla to dokument, który będzie nadawać kierunek rozwoju polskiego rolnictwa przez następne 7 lat. Celem działań agencji Propsy było zaprezentowanie i wytłumaczenie opinii publicznej postulatów społecznych do planu, które mają wpływ na naszą żywność, środowisko i zdrowie.

Do zadań zespołu agencji należało: przeprowadzenie audytu i rekomendacje do strategii komunikacji organizacji, przeprowadzenie szkoleń komunikacyjnych dla członków_iń zespołu organizacji, obsługa kanałów social media, przeprowadzenie kampanii w mediach tradycyjnych oraz obsługa medialna wydarzenia. 

Publikacje dot. społecznego stanowiska Koalicji Żywa Ziemia pojawiły się m.in. w ogólnopolskim dzienniku Fakt, jak i mediach ekologicznych np. teraz-srodowisko.pl, ppr.pl, raportrolny.pl czy chronmyklimat.pl.

 

Szczegóły projektu

TERMIN:

maj-wrzesień 2021

KLIENT:

Koalicja Żywa Ziemia

STRONA:

https://koalicjazywaziemia.pl/

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik