Premiera “Atlasu Energii” podczas COP24 w Katowicach – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych
Premiera “Atlasu Energii” podczas COP24 w Katowicach

Opis projektu

Czy możliwe jest zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii i w jakiej perspektywie czasowej? W jaki sposób dokonać tego może Europa, w tym także Polska, stojąca przed wyzwaniem sprawiedliwej transformacji, czyli modernizacji gospodarki opartej na węglu w kierunku ekologicznej przyszłości? Jak połączyć działania na rzecz ochrony klimatu i wspierania pro-środowiskowych innowacji z demokratycznym i społecznie sprawiedliwym budowaniem dobrobytu i poprawą jakości życia dla wszystkich? Te i inne kwestie analizowane są w „Atlasie Energii”, publikacji ukazującej możliwości, jakie niesie całościowa zmiana obecnego systemu energetycznego na zrównoważony i ambitny klimatycznie.

System oparty na energii odnawialnej jest możliwy, a co najważniejsze także opłacalny. Sektor OZE w Europie zatrudnia już ponad milion ludzi, a podstawą transformacji energetycznej są miasta i obywatele. To tylko niektóre wnioski, jakie płynęły z „Atlasu Energii”, publikacji Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju, którego premiera odbyła się 10 grudnia w katowickim Climate Hub.

W ramach premiery “Atlasu Energii” agencja odpowiedzialna była za przygotowanie komunikacji przed wydarzeniem, obsługę medialną podczas wydarzenia oraz przeprowadzenie kampanii medialnej po wydarzeniu. W ramach kampanii pozyskaliśmy ponad 30 publikacji medialnych m.in. w takich mediach jak: Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Program III, Polskie Radio 24, wyborcza.pl, swiatoze.pl i innych serwisach internetowych o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym.

 

Szczegóły projektu

TERMIN:

listopad-grudzień 2018

KLIENT:

Fundacja im. Heinricha Bölla

STRONA:

https://pl.boell.org/pl/2018/12/10/atlas-energii-2018

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik