Paula Bruszewska – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Dzięki współpracy z Propsy PR liczba publikacji w mediach o fundacji wzrosła średniomiesięcznie aż pięciokrotnie. Warto tu wspomnieć o rekordowej liczbie publikacji pozyskanych przez Propsy PR w jednym miesiącu, która wyniosła aż 111 wzmianek w mediach w całym kraju. Propsy PR w ramach współpracy zapewnia także wsparcie merytoryczne członkom zarządu fundacji oraz jej pracownikom co do wystąpień medialnych i publicznych. Dzięki temu zespół fundacji może być nie tylko coraz częściej obecny w mediach, ale także sukcesywnie podnosić swoje umiejętności w tych wystąpieniach. Propsy PR wykonuje dla fundacji także proaktywne działania do mediów, dzięki czemu samodzielnie jest w stanie kształtować wizerunek fundacji. Takie profesjonalne działanie pozwala na odciążenie zespołu fundacji, który nie musi angażować się w prace agencji, ponieważ ta wykonuje swoją pracę kompleksowo.

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik