Anna Kiedrzyńska-Tui – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych